HİSSE BİLGİLERİ
YEŞİL YAPI FİNANSAL HABERLER
TİCARET SİCİLİ
ANA SÖZLEŞME
ORTAKLIK YAPISI
GENEL KURUL BİLGİLERİ
KURUMSAL YÖNETİM
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
FAALİYET RAPORLARI
FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
SERMAYE ARTIRIM, AZALTIM VE ÇAĞRI İŞLEMLERİ
  - Sermaye Artırım Bilgileri
  - Pay Alım Bilgileri (Çağrı)
YATIRIMCILAR İÇİN İLETİŞİM
İÇSEL BiLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
BİRLEŞME BELGELERİ
ORTAKLIK YAPISI (5% veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler)
ORTAK ADI PAY TUTARI PAY ORANI(%)
Kamil Engin Yeşil   78.995.120,67   24,56%
Diğer   242.707.814,50   75,44%
    321.702.935,17   100%
Copyright © 2013 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.