HİSSE BİLGİLERİ
YEŞİL YAPI FİNANSAL HABERLER
TİCARET SİCİLİ
ANA SÖZLEŞME
ORTAKLIK YAPISI
GENEL KURUL BİLGİLERİ
KURUMSAL YÖNETİM
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
FAALİYET RAPORLARI
FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
SERMAYE ARTIRIM, AZALTIM VE ÇAĞRI İŞLEMLERİ
  - Sermaye Artırım Bilgileri
  - Pay Alım Bilgileri (Çağrı)
YATIRIMCILAR İÇİN İLETİŞİM
İÇSEL BiLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
BİRLEŞME BELGELERİ
İÇSEL BiLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ
Adı - Soyadı Listeye Dahil Olma Nedeni
Kurtuluş Akyüz Yönetim Kurulu Başkanı
Alaittin Sılaydın Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
Ömürcan Avşar Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Kendibaşına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ufuk Oltulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Bengül Mali İşler Müdürü
Erhan Demirtaş Muhasebe Sorumlusu
Muhsin Danışman Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Yılmaz Güney Tam Tasdik-YMM
Mustafa Akyol Tam Tasdik-SMMM
Copyright © 2013 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.