YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI
TARİHÇEMİZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
KALİTE VE İŞ GÜVENLİĞİ
SERTİFİKALARIMIZ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ
ORGANİZASYON ŞEMASI
KRONOLOJİ
KALİTE POLİTİKAMIZ
Çağdaş işletim ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda sunduğumuz hizmetin kalitesini, hedefler doğrultusunda sürekli ölçüp iyileştirmek,
Şirketin ekonomik gücünü arttıracak çalışmalar yapmak,
Mali ve insan kaynaklarını hedefler doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde kullanmak,
Geleceğe hazırlanmak için araştırma ve planlamaya önem vermek,
Teknolojiye uygun yeni projeler geliştirmek,
İnşaat sektöründe ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu, çevreye saygılı, gelişmeyi sürekli hale getirmeye çalışmak,
İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda şirket çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kapasitelerini geliştirmek,
Ortak amaçlar konusunda resmi ve özel kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurmak.
Copyright © 2013 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.